do obejrzenia:

Wystawa:
"
Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm"
Muzeum Sztuki ms2, £ód¼
14 grudnia 2012 - 30 czerwca 2013
film: "HalfAWoman"