"2039"


Agnieszka Sieniawska

"2039"
Film: 20 min., Poland, 2010.
Directing, script, editing: Jacek Malinowski
Actors: Krystyna Tomaszuk, Wiesław Siwerski, Agnieszka Sieniawska, Jolanta Jastrzębska, Krystyna Korolczuk, Antoni Zieniuk, Mariusz Szewczyk, Wiesław Romanowski, Lech Sieniawski, Magdalena Godlewska. Also: Agata Lisowska, Maciej Gilewicz, Paweł Dudko, Agnieszka Mikucka, Katarzyna Lewkowicz, Dawid Klepadło, Joanna Magdalena Barska, Wacław Ostrowski
Curated by: Magdalena Godlewska
Galeria Arsenał, Białystok

"2039" is a continuation of the film made a year before: "Crisis in my head" and was produced in the Gallery Arsenal in Bialystok, as part of the project "Arsenal - the playground". Sponsored by The Ministry of Culture and National Heritage of Poland. All characters and situations are fictitious, and any resemblance to reality is accidental.

Agnieszka Sieniawska, Jolanta Jastrzębska, Lech Sieniawski
Lech Sieniawski
Magdalena Godlewska
Krystyna Korolczuk, Antoni Zieniuk