"2039"


Krystyna Tomaszuk

"2039"
Film: 20 min., Polska, 2010.
Scenariusz, reżyseria, montaż: Jacek Malinowski
Actorzy: Krystyna Tomaszuk, Wiesław Siwerski, Agnieszka Sieniawska, Jolanta Jastrzębska, Krystyna Korolczuk, Antoni Zieniuk, Mariusz Szewczyk, Wiesław Romanowski, Lech Sieniawski, Magdalena Godlewska. Oraz: Agata Lisowska, Maciej Gilewicz, Paweł Dudko, Agnieszka Mikucka, Katarzyna Lewkowicz, Dawid Klepadło, Joanna Magdalena Barska, Wacław Ostrowski
Kurator projektu: Magdalena Godlewska
Galeria Arsenał, Białystok

"2039" to film zrealizowany w roku 2010 w Galerii Arsenał w Białymstoku w ramach warsztatów filmowych. Jest on kontynuacją powstałego rok wcześniej "Krysysu w mojej gowie". Zadaniem osób, które wzięły udział w drugiej części projektu było: wybranie jednej postaci z pierwszego filmu, identyfikacja z tą postacią z perspektywy minionych 30 lat, zagranie tej postaci. Filmowana była przyszłość. Powstał dodokument, pokazujący spotkanie po latach, ale też opisujący już zupełnie inny świat. O przyszłości czytamy między słowami: pozornie nie odbiega ona od świata współczesnego, z tym że USA już nie istnieje, Rosja znowu jest Związkiem Radzieckim... Jednak zawarta w flmie sytuacja dotyczy przede wszytkim przestrzeni psychologicznej: czy "kryzyz nadal trwa w mojej głowie"? Niektórzy przekonają się o tym sami...

Agnieszka Sieniawska, Jolanta Jastrzębska, Lech Sieniawski
Lech Sieniawski
Krystyna Korolczuk, Antoni Zieniuk
Magdalena Godlewska