"Kryzys w mojej glowie"


Agata Lisowska

film wideo, 28 min., Polska, 2009.
scenariusz, reżyseria: Jacek Malinowski
aktorzy: Agata Lisowska, Maciej Gilewicz, Paweł Dudko, Agnieszka Mikucka, Katarzyna Lewkowicz, Dawid Klepadło, Joanna Magdalena Barska, Wacław Ostrowski
kurator projektu: Magdalena Godlewska
Galeria Arsenał, Białystok

"Kryzys w mojej głowie" to film zrealizowany w lutym 2009 w Galerii Arsenał w Białymstoku w ramach warsztatów filmowych, których założeniem było stworzenie dokumenu o pewnej nieformalnej grupie młodzieży. Grupa spotyka się w bliżej niesprecyzowanej przestrzeni i z niesprecyzowanego powodu. Integrują się wokół głównego wątku filmu, jakim jest kryzys: kryzys to coś co naprawdę ich łączy. Na pierwszy rzut oka bohterowie sprawiają wrażenie zżytych ze sobą przyjaciół - przedstawicieli tego samego pokolenia, o podobnym statusie społecznym i podobnych poglądach na świat. Obraz pokolenia dwudziestokilkulatków, skłania jednak do dalszych refleksji, które tym bardziej komplikują się, gdy widz odczyta napis końcowy filmu: "wszystkie wydarzenia i postacie pokazane w filmie są fikcyjne, a ich związek z rzeczywistościżą może być jedynie przypadkowy".