"Nosferatu - Dyktator Lęku" - 2011
"2039", 2010
"Kryzys w mojej głowie", 2009
"Marker" - instalacja, 2009
"HalfAWoman ...three years later"
("Półkobieta ...trzy lata później"), 2008
"Celebracja Erwina Koloczka", 2007
"HalfAWoman2" ("Półkobieta 2"), 2005
"Po staremu" , 2003
"Symulacja" , 2002
"Wariant 3 (zrealizowany)" , 2002
"SSS", 2001
"HalfAWoman"("Półkobieta"), 2000